Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Бизнес английски език в Глазгоу, Шотландия – повишете квалификацията си!

Бизнес английски език в Глазгоу, Шотландия – повишете квалификацията си!

Предлагаме ви курсове по английски език с бизнес насоченост в центъра на Глазгоу. Училището е разположено сред множество старинни сгради, носещи типичната шотландка атмосфера. Учебният център е напълно акредитиран от Британския съвет, което е доказателство за високото качество на предлаганите езикови курсове.

Базата включва модерно оборудвани учебни зали, компютърен център, библиотека, читалня. Предлага се голямо разнообразие от курсове по английски език за различни възрасти – стандартни, интензивни, подготвителни програми за сертификат, бизнес английски език и др. Курсовете стартират целогодишно.

Отличната локация ви дава възможност да се насладите на историята на града и на красивите паркове. Ще имате рядката възможност да се запознаете с местната култура и обичаи, потапяйки се в неговата атмосфера, като наред с това овладеете специфичната бизнес терминология.

Ако имате желание да повишите езиковите си способности и да задълбочите своите знания в специфична област, каквато е бизнес направлението, комбинираният курс в Глазгоу е перфектният избор за вас.

Комбинираният курс включва стандартен курс и бизнес курс по английски език.

Стандартният курс включва 15 учебни часа на седмица, а бизнес езиковата подготовка – съответно 10 учебни часа на седмица. Първият модул има за цел да преговорите или доразвиете своите езикови знания, докато вторият модул има за цел да ви подготви по специфичната терминология от бизнес света. Поставя се силен акцент върху практиката на езика и върху изграждането на комуникационни способности. Предимството е, че позволява на курсистите да упражняват и надграждат своята лексика и начин на изказ. Особено важен е фактът, че с този тип курсове учащите обогатяват речника си с много нови думи и термини, които са тясно специализирани, и които не се изучават в един стандартен курс по английски език.

За тези специфични курсове се приемат курсисти, които владеят езика на минимум средно ниво (Intermediate), които трябва да имат минимум 18 навършени години.

Цели и задачи на обучението

Комбинираният курс обхваща два модула:

- стандартен курс (15 учебни часа на седмица), които се провеждат от 9.00 до 12.00 ч., всеки ден от понеделник до петък;

- курс по бизнес английски език (10 учебни часа на седмица), които се провеждат от 13.00 до 16.15 ч., всеки ден от понеделник до петък.

Чрез двата модула се цели да се комбинират знанията, от които имате нужда и да спестите време за усъвършенстването му. По този начин ако имате нужда от наваксване по английски език и искате да работите по бизнес направление, курсът ще бъде идеалната възможност да го направите максимално интензивно.

В бизнес курса се включва специфични тематики, като мениджмънт, финанси, продажби и маркетинг, туризъм и хотелиерство. Акцентира се върху изграждането на умения за провеждане на срещи, презентации, писмена и устна комуникация, делово общуване на английски език. Изключително актуални са темите, свързани с осъществяването на международен бизнес, сред които са междукултурни отношения, човешки ресурси, глобализация, интернет, развиващите се пазари, рецесията и растеж.

Планирани резултати от курса

Планираните резултати са свързани с изграждането на по-голяма увереност, че можете по-успешно да кореспондирате с бизнес партньорите си.

Учебните занимания се провеждат сутрин и следобед в два отделни модула. По този начин се усъвършенства граматиката, лексиката и произношението. Постоянно се комуникира с преподаватели с оглед на практическото използване на езика в бизнес практиката. След завършване на курсовете ще можете да по-свободно да излагате своето мнение, както и да оборвате това на опонентите си. Като цяло – ще преодолеете езиковата бариера и по-свободно ще комуникирате с бизнес партньори от цял свят.

Днес от изключително значение са способностите за представяне на продукт или услуга. След курсовете ще знаете как да правите презентации на английски език, както и как да използвате своите лични умения и заложби за правилното представяне.

Процес на обучение

Стандартните курсове се провеждат сутрин от 9.00 до 12.15 ч., всеки ден от понеделник до петък. Общият брой на часовете е 15 на седмица с продължителност 60 минути.

Следобедните занимания включват курс по бизнес английски език. Неизменна част от учебния процес са използваните мултимедийни материали, както и реални документи и материали. Специално внимание се обръща и на начина на писане на официална и неофициална бизнес кореспонденция, кои са основните моменти в едно официално писмо, как правилно се структурира и т. н.

Контрол на обучението

Всички курс стартира с входящ тест, чрез който курсистите се разпределят в групи. Обучението можете да контролирате самостоятелно, тъй като постоянно ще виждате своите резултати. Необходимо е да бъдете достатъчно мотивирани, за да можете да оцените своя труд и да имате желание за усъвършенстване на резултатите. Освен това постоянно има връзка с преподавателите, които редовно допълват учебния процес с допълнителни материали за самоподготовка. Малките групи дават възможност на преподавателите да разбират пропуските на всеки един курсист и да ги насочват към определена тематика. Всички преподаватели притежават специалната TEFL квалификация за учители по английски език. Всяка седмица се правят тестове, които включват взетия материал и имат за цел отчитане на придобитите знания и умения.

Предлагаме ви курсове по английски език с бизнес насоченост в центъра на Глазгоу. Училището е разположено сред множество старинни сгради, носещи типичната шотландка атмосфера. Учебният център е напълно акредитиран от Британския съвет, което е доказателство за високото качество на предлаганите езикови курсове.

Базата включва модерно оборудвани учебни зали, компютърен център, библиотека, читалня. Предлага се голямо разнообразие от курсове по английски език за различни възрасти – стандартни, интензивни, подготвителни програми за сертификат, бизнес английски език и др. Курсовете стартират целогодишно.

Отличната локация ви дава възможност да се насладите на историята на града и на красивите паркове. Ще имате рядката възможност да се запознаете с местната култура и обичаи, потапяйки се в неговата атмосфера, като наред с това овладеете специфичната бизнес терминология.