Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Интензивна поготовка по английски език за студенти в Канада

Интензивна поготовка по английски език за студенти в Канада

Училището в Канада се намира в близост до центъра на Торонто, в близост до Кебиджтаун. Учиището разполага с рецепция, светли и просторни класни стаи, кухня, библиотека и компютърна зала. Преподаватели създават приятелска и спокойна обстановка за студентите.РОДИНА® – България – тел. 0700 1 84 48

Летни езикови ваканции в чужбина!

За повече информация: 02/ 9888 604

Интензивният курс е с продължителност 30 учебни часа на седмица. Всеки ден от понеделник до петък съчетава сутрешни занимания по английски език и следобедни спортни и екскурзионни занимания. Препоръчителният минимум на курса е 8 седмици. Може да е с продължителност една академична година (36 седмици), като такъв вид езикова ваканция гарантира отлични резултати. Академичната ваканция е идеалният начин за прекарване на лятото, тъй като е съвършен баланс между образование и развлечение. След приключване на курса студентите остават не само с натрупаните знания по английски език, но и с нови приятели от цял свят. Максималният брой на курсистите е 12 човека в група, като това дава възможност да се обърне индивидуално внимание на всеки един от курсистите.

Цели и задачи на обучението

Учителите са подбрани внимателно, защото те са ключът към успеха на курсистите. Те са способни и квалифицирани, добронамерени и приветливи и чрез разнообразна система от писмени и устни упражнения правят процеса на обучение лесен и приятен.

Планирани резултати от курса

В края на курса всеки един от студентите получава сертификат, в който е посочено завършеното ниво.

Процес на обучение

Квалифицираните учители използват в процеса на обучение различни образователни материали и чрез системата от внимателно подбрани устни и писмени упражнения се гарантира постигане на максимално добро ниво на обучение.

Контрол на обучението

РОДИНА® – България – тел. 0700 1 84 48

Летни езикови ваканции в чужбина!

За повече информация: 02/ 9888 604

Училището в Канада се намира в близост до центъра на Торонто, в близост до Кебиджтаун. Учиището разполага с рецепция, светли и просторни класни стаи, кухня, библиотека и компютърна зала. Преподаватели създават приятелска и спокойна обстановка за студентите.РОДИНА® – България – тел. 0700 1 84 48

Летни езикови ваканции в чужбина!

За повече информация: 02/ 9888 604