Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Ваканция с продължителен курс по английски език за студенти

Ваканция с продължителен курс по английски език за студенти

Училището в Канада се намира в близост до центъра на Торонто, в близост до Кебиджтаун. Учиището разполага с рецепция, светли и просторни класни стаи, кухня, библиотека и компютърна зала. Преподаватели създават приятелска и спокойна обстановка за студентите.РОДИНА® – България – тел. 0700 1 84 48

Летни езикови ваканции в чужбина!

За повече информация: 02/ 9888 604

Курсът е с минимум на изучаване осем седмици, като на ден се провеждат по 4 часа, с продължителност 45 минути. Подходящ е за тези, които искат да подобрят силно нивото си на писане и говорене на английски език. Курсът отговаря на изискванията и критериите на всички, желаещи да се обучават по съответния език. Може да е с продължителност една академична година (36 седмици), като такъв вид езикова ваканция гарантира отлични резултати. Академичната ваканция е идеалният начин за прекарване на лятото, тъй като е съвършен баланс между образование и развлечение. След приключване на курса студентите остават не само с натрупаните знания по английски език, но и с нови приятели от цял свят. Максималният брой на курсистите е 12 човека в група, като това дава възможност да се обърне индивидуално внимание на всеки един от курсистите.

Цели и задачи на обучението

Учителите са подбрани внимателно, защото те са ключът към успеха на курсистите. Те са способни и квалифицирани, добронамерени и приветливи и чрез разнообразна система от писмени и устни упражнения правят процеса на обучение лесен и приятен.

Планирани резултати от курса

В края на курса всеки един от студентите получава сертификат, в който е посочено завършеното ниво.

Процес на обучение

Квалифицираните учители използват в процеса на обучение различни образователни материали и чрез системата от внимателно подбрани устни и писмени упражнения се гарантира постигане на максимално добро ниво на обучение.

Контрол на обучението

РОДИНА® – България – тел. 0700 1 84 48

Летни езикови ваканции в чужбина!

За повече информация: 02/ 9888 604

Училището в Канада се намира в близост до центъра на Торонто, в близост до Кебиджтаун. Учиището разполага с рецепция, светли и просторни класни стаи, кухня, библиотека и компютърна зала. Преподаватели създават приятелска и спокойна обстановка за студентите.РОДИНА® – България – тел. 0700 1 84 48

Летни езикови ваканции в чужбина!

За повече информация: 02/ 9888 604