Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Севдалина Турманова стана представител на БАН в Бургас

1
2
3
4


Доц. д-р Севдалина Турманова, преподавател във ВХТИ «Проф. д-р Асен Златаров”, бе избрана за представител на Българската академия на науките в град Бургас. Тя ще отговаря за координацията между общинската и областната администрации в региона и БАН, заедно със звената на тази институция. Това назначение е резултат от договора за сътрудничество, подписан през 2009 година от бургаския кмет Димитър Николов и академик Никола Съботинов. По силата на споразумението, се предвижда също да бъде изграден бургаски Академичен център, ориентиран към това да сближава местните предприемачи и научната общност. Общината в града вече пожела атрактивните разработки на Българската академия на науките, в контекста на региона, да бъдат обсъдени и разгледани съвместно с бизнес-средите. Научните проекти биха могли да бъдат използвани в екологията, при разработването на планове за приложение на алтернативни източници на енергия, относно някои нови видове материали в различните производства и т.н.

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+