Държава: България
Град: София - град
Област: София
Вид:

Вид-детайли:
Финансиране: държавно
Адрес: бул. Климент Охридски № 10
ПК: 1756
Телефон: 359 2 9-19-07 , 359 2 862-28-30 ,
Уеб сайт: http://www.ltu.bg

Описание на училището
Единственият университет в България, който обучава специалисти в областта на горското стопанство, технологията на дървесината и производството на мебели, инженерния дизайн на мебели, ландшафтната архитектура, екология и опазване на природната среда, ветеринарна медицина, агрономство и растителна защита и стопанско управление.
Лесотехническият университет е водещ в областта на обучението по отношение на управлението и устойчивото ползване на природните ресурси. Основните научни области в университета са: природна, техническа и хуманитарна. Към Лесотехническия университет функционират следните факултети: Горско стопанство; Екология и ландшафтна архитектура; Горска промишленост; Агрономически факултет; Ветеринарна медицина; Стопанско управление; Задочно и следдипломно обучение. Университета разполага със следните учебни стопанства: УОГС Юндола; УОГС Петрохан – Бързия; УОП Враждебна, както и с ботаническа градина. Към помощните звена на ЛТУ се включват: Университетски център за насърчаване на предприемачеството; Клиника за дребни и декоративни животни; Клиника за продуктивни животни; Кастрационен център. Лесотехническият университет извършва сътрудничество по различни международни научни мрежи и научни проекти.
Информация за БългарияБългария предлага много голям избор на средни училища, колежи и университети, както и на институции за повишаване на квалификацията.  България е известна със своите образователни структури, предлагащи качествено образование и обучение, както и различни курсове за получаване на сертификати за владеене на чужди езици и подготовка за кандидатстване в чужбина.България е най- древната страна в цяла Европа, просъществувала под едно и също име повече от 18 века. Като дата на създаването се посочва далечната 681г., но земите ни са били населявани далеч преди това. За тази теза има множество доказателства, едно от които е и най-старото злато с владетелски знаци, открито до момента, датиращо от преди 4000г. пр. Хр.Българите са били една от главните движещи сили на историческите събития, разиграли се няколко хилядолетия преди Христа, а и след това. Българите пренасят хилядолетните си културни и държавнически традиции и ги предават на славяните. С това се слага началото на създаването на държавата ни.Малко известен е факта, че българите са били не само номадско племе, но и изключително образован  и напредничав народ. Древнобългарският календар е признат от всички световни специалисти в тази област за най-прецизния. Дори и днес, когато светът се гордее с космическите си постижения, не може да бъде създадена по-точна календарна система от древнобългарската . Франсоа Митеран, един от президентите на Франция, казва, че “българският народ е един от създателите на цивилизацията на нашата планета”, а американският професор Норман Дейвис твърди, че българите стоят “в ядрото на европейската цивилизация”. Притежавали са богати познания в областта на астрономията, строителството, земеделието, имали са своя писменост.Едно от най-големите им достойнства е, че навсякъде, където са спирали, са създавали държави със свое специфично устройство, с добре подредена административна и военна структура, и със съответните титли. Българските държави оставят дълбока следа в историческия процес с високоразвитата си организация и стройна уредба от норми и добродетели като лоялност, търпимост, справедливост. Българската идея за държавност се оказва изключително печеливша. В Европа българите създават втората след Римската империя държава, но като държавно устройство тя е коренно различна от гръко-римския модел - не е робовладелска.Всичко това прави страната ни един незаменим източник на знания, култура и история, която има не само локално, но и световно значение. Разположена на кръстопът, тя е неповторима смесица между спомените на миналото и надежди за бъдещето.Споделете Опит !

Ако сте студенти или ученици в България или имате информация, която ще бъде полезна на настоящите кандидатстуденти и ученици, то тук можете да я публикувате! Ще публикваме всичко, което можете да споделите с желаещите да кандидатстват в страната. Разкажете как Вие кандидатствахте, какви проблеми срещнахте и как се справихте с тях. Какви са личните Ви впечатления! Пишете за всичко, което според Вас трябва да знае ученикът и кандидатстудентът за ВУЗ и училищата в България.

Информация за София - град
София е столицата и най-големият град на България. Разположена е в северозападната част на Южна България, в полите на планината Витоша и е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на страната. София носи името на раннохристиянския храм и бивша катедрала на града „Света София“. Регистрираните в София постоянни жители наброяват 1 567 098 души.

За София се знае, че тя е една от най-древните европейски столици. Нейното население има повече от 7000 годишна история.

През римската епоха градът процъфтява най-напред като център на административна област в провинция Тракия, а в края на 3 век се превръща в столица на новосъздадената провинция Вътрешна Дакия (Dacia Mediterranea).

Сердика получава статут на римски град от император Марк Улпий Траян (Marcus Ulpius Traianus) и започва да носи неговото родово име — Ulpia Serdica. В официални надписи на старогръцки език, поставяни от градските власти, градът е наричан Σερδών πόλις („град на сердите“), което съответства на латинските надписи civitas Serdensium. Според археоложката Димитрина Митова-Джонова Сардон (Сердон) е неидентифицирано селище някъде в тракийските земи.

След смъртта на император Диоклециан (305 г.) и религиозната реформа на император Константин Велики (306 - 337 г.) Сердика става седалище на епископ.

Сердика е любимият град на император Константин Велики, който дори възнамерявал да премести столицата си от Рим тук и антични автори утвърждават, че той често казвал: „Сердика е моят Рим“. Императорът многократно идвал в Сердика, където са издадени много от неговите укази, запазени в Corpus Iuris Civilis, и дълги месеци живял в своя дворец, наречен условно от учените „градска резиденция“. В 4 век той е заемал цял квартал на града, известен като „Константинов квартал“, разположен най-общо между днешните улици „Калоян“, „Позитано“, „Леге“ и южно от Президентството. По-късно в 13 век това, което е оцеляло от комплекса, е превърнато в дворец на българския Севастократор Калоян. Тук е била градската резиденция на севастократора, а извънградската е била при известната Боянска църква.

През 357 г. римският историк Амиан Марцелин определя града като „голям и прочут“. През 343 г. в Сердика заседават 318 епископи от цялата империя на Сердикийския събор с вселенско значение, защото утвърждава православния символ на вярата и православното учение за Света Троица.

От края на 14 век до 70-те години на 19 век градът, както и българската държава, са под османско владичество. Смята се, че още през 13-14 век градът става известен и с името на патрона на раннохристиянския храм „Св. София“ (4 век), разположен на високо и видно място в границите на Свещения хълм, но извън крепостната стена. От XIV в. градът се споменава като (Св.) София и в официалните документи на Второто българско царство, например във Витошката грамота на цар Иван Шишман, както и в други текстове като приписката към Средечкото евангелие от 1329 г., но областта продължава да се нарича и Средечка. С името София градът е наричан и в документите на Османската империя. В документите и други писмени материали (вестници, пътеписи, доклади и пр.) чак до 1879 година жителите на града се наричат „средечани“, а българската община „Средецка“. След 1879 година се разгаря спор за името, като жителите на града създават комитет от известни личности, който дълго отстоява правото на историческото име Средец. Надделява, обаче, становището на руската администрация новата столица на България да се нарича София.

Пет планински прохода водят към града — Искърски, Владайски, Драгомански, Петрохански и Ботевградски.

През тях още през древността са минавали важни пътища, свързващи Адриатика и Средна Европа с Черно и Егейско море и Близкия Изток. Благодарение на централното си местоположение на Балканския полуостров, София и в миналото е била голям и цветущ град. През София протичат няколко маловодни реки, най-големи от които са Владайска и Перловска. Край източните квартали тече река Искър, но в този си отрязък тя не е голяма и пълноводна. София е известна от древността с многобройните си минерални и термални извори (15 находища с общ дебит на минерална вода 130 л/сек.), а в последните 60 години са построени и изкуствени езера и язовири.

София е с обща площ от 492.029 кв.км и e разположена на около 550 метра надморска височина. Това я прави четвъртата по надморска височина столица в Европа.

На територията на София има около 800 големи предприятия. В София са съсредоточени 75% от черната металургия, 50% от полиграфическата, 15% от електротехническата и електронната промишленост, 14% от кожухарската и обувната промишленост на страната. Произвежда се химическа, текстилна и хранително-вкусова продукция. Отраслите строителство, търговия и транспорт, свързващи материалната и социалната инфраструктура на големия град, са силно развити. Частният сектор на територията на Столична община е концентриран предимно в сферите на търговията и услугите. В София оперират и Софийската стокова борса и Българската фондова борса.

Като следствие от централизираната планова икономика около 50% от БВП на България се пада на столицата. Тук са съсредоточени централите на финансовите институции.
Агрономически факултет
Бакалавърски програми
• Агрономство
• Растителна защита
Магистърски програми
• Агрономство
• Производство на мебели
• Растителна защита
• Селекция и семепроизводство на културните растения
Докторанти
• Растителна защита
Горско стопанство
Бакалавърски програми
• Горско стопанство
Магистърски програми
• Горско стопанство
Докторанти
• Горско стопанство
Горска промишленост
Бакалавърски програми
• Дървообработване и производство на мебели
• Инженерен дизайн (интериор и дизайн на мебели)
• Технология на дървесината
• Инженерен дизайн
Магистърски програми
• Инженерен дизайн (интериор и дизайн на мебели)
• Технология на дървесината
• Инженерен дизайн
Докторанти
• Инженерен дизайн (интериор и дизайн на мебели)
• Инженерен дизайн
Екология и ландшафтна архитектура
Магистърски програми
• Ландшафтна архитектура
• Екология и опазване на околната среда
Бакалавърски програми
• Екология и опазване на околната среда
Ветеринарномедицински факултети
Магистърски програми
• Ветеринарна медицина
Стопанско управление
Бакалавърски програми
• Алтернативен туризъм
• Стопанско управление
Магистърски програми
• Стопанско управление
Докторанти
• Стопанско управление

Как се кандидатства
Изпити
Важно за кадидатстуденти
Приемът в Лесотехническия университет се извършва въз основа на конкурсен изпит. Кандидатите е необходимо да имат завършено средно образование.
Бакалавър
Кратко описание как се кандидатства
Срок за подаване на документи
-
Специалност Срок на обучение Начало на учебната година Такса за обучение
Допълнително се заплаща
Допълнителни разходи(не са свързани с учебния процес - за година) -
Интернет достъп -
Такса към студентския съвет -
Семестриален билет -
Други разходи (свързани с учебния процес) -
такса регистрация -
Спортна карта -
Начални разходи(при пристигането на студента - транспортни, за депозити и др.) -
Учебници -
Храна -
Телефонни такси -
Медицински осигуровки -
Настаняване -
Такса за обслужване -
Магистър
Кратко описание как се кандидатства
Срок за подаване на документи
-
Специалност Срок на обучение Начало на учебната година Такса за обучение
Допълнително се заплаща
Допълнителни разходи(не са свързани с учебния процес - за година) -
Интернет достъп -
Такса към студентския съвет -
Семестриален билет -
Други разходи (свързани с учебния процес) -
такса регистрация -
Спортна карта -
Начални разходи(при пристигането на студента - транспортни, за депозити и др.) -
Учебници -
Храна -
Телефонни такси -
Медицински осигуровки -
Настаняване -
Такса за обслужване -

MBA
Кратко описание как се кандидатства
Срок за подаване на документи
-
Специалност Срок на обучение Начало на учебната година Такса за обучение
Допълнително се заплаща
Допълнителни разходи(не са свързани с учебния процес - за година) -
Интернет достъп -
Такса към студентския съвет -
Семестриален билет -
Други разходи (свързани с учебния процес) -
такса регистрация -
Спортна карта -
Начални разходи(при пристигането на студента - транспортни, за депозити и др.) -
Учебници -
Храна -
Телефонни такси -
Медицински осигуровки -
Настаняване -
Такса за обслужване -

Видове настаняване
Общежитие
Описание
Студентите и докторантите от Лесотехническия университет могат да бъдат настанени в студентски общежития.
Спорт и екскурзии
Лесотехническият университет разполага със следните спортни бази: учебно-спортен лагер, спортна зала и учебно-опитно горско стопанство. В учебно-спортния лагер “Несебър” се провежда учебната практика по “Водни спортове” – плуване, гребане с лодки, едноместни и двуместни каяци, сърф и ветроходство. Лагерът организира състезания по плажен волейбол, плуване и гребане с каяци. В близост до ЛТУ се намира спортен комплекс “Бонсист”, който разполага със стадион, 6 открити асфалтови корта, 3 футболни игрища, покрити с изкуствена трева, закритата спортна база с три големи зали. Учебната практика по ски със студентите се провежда в УОГС “Г. Аврамов” с. Юндола. Стопанството разполага с гардероб с 80 съвременни ски – комплекта, реконструираната ски-писта в местността “Старина” и влек.

  Тел: 02/988 86 04
GSM: 0887 099 730