Държава: България
Град: София - град
Област: София
Вид:Вид-детайли:
Финансиране: държавно
Адрес: 1504 София, бул. Цар Освободител 15
ПК: 1504
Телефон: 359 2 846 74 29 , 359 2 9873 488 , 359 2 930 83 80
Уеб сайт: http://www.uni-sofia.bg/

Описание на училището
Софийският университет "Св. Климент Охридски е първото българско висше училище. Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната културна и просветна традиция на българския народ.
През 1887 г. министърът на просвещението Т. Иванчев издава наредба за откриване на педагогически клас към Първа мъжка гимназия в София. Занятията започват на 1 октомври 1888 г. Това е рождената дата на българския университет. Педагогическият курс има за цел "да дава висше образование и да подготвя учители за средните училища." Занятията започват с четирима редовни и трима извънредни преподаватели, сред които Александър Тодоров - Балан, Любомир Милетич, Иван Георгов, всичко със солидно европейско образование и научни изяви. Студентите са 43-ма - само мъже. В приетия правилник се предвижда функционирането само на историко-филологическо отделение. В края на 1888 г., отчитайки доброто начало на Висшия педагогически курс, Народното събрание взема решение за преобразуването му във Висше училище. На 31 януари 1889 г. са назначени първите преподаватели на Висшето училище, които веднага поставят въпроса за създаване на библиотека и снабдяването й с периодични издания, както и за изработването на правилник. За пръв ректор е избран Александър Тодоров - Балан, възпитаник на университетите в Прага и Лайпциг, доктор на Пражкия университет, преподавател по езикознание, диалектология и славянска филология. Днес Софийският университет като национално средище за висше образование, наука и култура има 15 факултета със 74 специалности. Университетската библиотека при СУ "Св. Климент Охридски, една от най-големите научни библиотеки в България, предлага услуги, съчетаващи традициите и модерните технологии, които изграждат облика й на съвременен библиотечно-информационен, културен и образователен център с национално значение. В структурата на СУ са включени следните факултети: Исторически факултет; Факултет по славянски филологии; Факултет по класически и нови филологии; Философски факултет; Юридически факултет; Факултет по педагогика; Факултет по начална и предучилищна педагогика; Богословски факултет; Факултет по журналистика и масова комуникация; Стопански факултет; Факултет по математика и информатика; Физически факултет; Химически факултет; Биологически факултет; Геолого-географски факултет; Медицински факултет. Студентите от Софийския университет се обучават в 92 специалности. Подготовката на студенти в СУ им дава възможност да развиват и прилагат научни знания в различни сфери на човешката дейност. Софийският университет дава възможност на своите студенти да се възползват от студентската мобилност с цел обучение, при която желаещите студенти могат да получат обучение за срок от 3 до 10 месеца във висши училища от друга европейска държава.
Информация за БългарияБългария предлага много голям избор на средни училища, колежи и университети, както и на институции за повишаване на квалификацията.  България е известна със своите образователни структури, предлагащи качествено образование и обучение, както и различни курсове за получаване на сертификати за владеене на чужди езици и подготовка за кандидатстване в чужбина.България е най- древната страна в цяла Европа, просъществувала под едно и също име повече от 18 века. Като дата на създаването се посочва далечната 681г., но земите ни са били населявани далеч преди това. За тази теза има множество доказателства, едно от които е и най-старото злато с владетелски знаци, открито до момента, датиращо от преди 4000г. пр. Хр.Българите са били една от главните движещи сили на историческите събития, разиграли се няколко хилядолетия преди Христа, а и след това. Българите пренасят хилядолетните си културни и държавнически традиции и ги предават на славяните. С това се слага началото на създаването на държавата ни.Малко известен е факта, че българите са били не само номадско племе, но и изключително образован  и напредничав народ. Древнобългарският календар е признат от всички световни специалисти в тази област за най-прецизния. Дори и днес, когато светът се гордее с космическите си постижения, не може да бъде създадена по-точна календарна система от древнобългарската . Франсоа Митеран, един от президентите на Франция, казва, че “българският народ е един от създателите на цивилизацията на нашата планета”, а американският професор Норман Дейвис твърди, че българите стоят “в ядрото на европейската цивилизация”. Притежавали са богати познания в областта на астрономията, строителството, земеделието, имали са своя писменост.Едно от най-големите им достойнства е, че навсякъде, където са спирали, са създавали държави със свое специфично устройство, с добре подредена административна и военна структура, и със съответните титли. Българските държави оставят дълбока следа в историческия процес с високоразвитата си организация и стройна уредба от норми и добродетели като лоялност, търпимост, справедливост. Българската идея за държавност се оказва изключително печеливша. В Европа българите създават втората след Римската империя държава, но като държавно устройство тя е коренно различна от гръко-римския модел - не е робовладелска.Всичко това прави страната ни един незаменим източник на знания, култура и история, която има не само локално, но и световно значение. Разположена на кръстопът, тя е неповторима смесица между спомените на миналото и надежди за бъдещето.Споделете Опит !

Ако сте студенти или ученици в България или имате информация, която ще бъде полезна на настоящите кандидатстуденти и ученици, то тук можете да я публикувате! Ще публикваме всичко, което можете да споделите с желаещите да кандидатстват в страната. Разкажете как Вие кандидатствахте, какви проблеми срещнахте и как се справихте с тях. Какви са личните Ви впечатления! Пишете за всичко, което според Вас трябва да знае ученикът и кандидатстудентът за ВУЗ и училищата в България.

Информация за София - град
София е столицата и най-големият град на България. Разположена е в северозападната част на Южна България, в полите на планината Витоша и е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на страната. София носи името на раннохристиянския храм и бивша катедрала на града „Света София“. Регистрираните в София постоянни жители наброяват 1 567 098 души.

За София се знае, че тя е една от най-древните европейски столици. Нейното население има повече от 7000 годишна история.

През римската епоха градът процъфтява най-напред като център на административна област в провинция Тракия, а в края на 3 век се превръща в столица на новосъздадената провинция Вътрешна Дакия (Dacia Mediterranea).

Сердика получава статут на римски град от император Марк Улпий Траян (Marcus Ulpius Traianus) и започва да носи неговото родово име — Ulpia Serdica. В официални надписи на старогръцки език, поставяни от градските власти, градът е наричан Σερδών πόλις („град на сердите“), което съответства на латинските надписи civitas Serdensium. Според археоложката Димитрина Митова-Джонова Сардон (Сердон) е неидентифицирано селище някъде в тракийските земи.

След смъртта на император Диоклециан (305 г.) и религиозната реформа на император Константин Велики (306 - 337 г.) Сердика става седалище на епископ.

Сердика е любимият град на император Константин Велики, който дори възнамерявал да премести столицата си от Рим тук и антични автори утвърждават, че той често казвал: „Сердика е моят Рим“. Императорът многократно идвал в Сердика, където са издадени много от неговите укази, запазени в Corpus Iuris Civilis, и дълги месеци живял в своя дворец, наречен условно от учените „градска резиденция“. В 4 век той е заемал цял квартал на града, известен като „Константинов квартал“, разположен най-общо между днешните улици „Калоян“, „Позитано“, „Леге“ и южно от Президентството. По-късно в 13 век това, което е оцеляло от комплекса, е превърнато в дворец на българския Севастократор Калоян. Тук е била градската резиденция на севастократора, а извънградската е била при известната Боянска църква.

През 357 г. римският историк Амиан Марцелин определя града като „голям и прочут“. През 343 г. в Сердика заседават 318 епископи от цялата империя на Сердикийския събор с вселенско значение, защото утвърждава православния символ на вярата и православното учение за Света Троица.

От края на 14 век до 70-те години на 19 век градът, както и българската държава, са под османско владичество. Смята се, че още през 13-14 век градът става известен и с името на патрона на раннохристиянския храм „Св. София“ (4 век), разположен на високо и видно място в границите на Свещения хълм, но извън крепостната стена. От XIV в. градът се споменава като (Св.) София и в официалните документи на Второто българско царство, например във Витошката грамота на цар Иван Шишман, както и в други текстове като приписката към Средечкото евангелие от 1329 г., но областта продължава да се нарича и Средечка. С името София градът е наричан и в документите на Османската империя. В документите и други писмени материали (вестници, пътеписи, доклади и пр.) чак до 1879 година жителите на града се наричат „средечани“, а българската община „Средецка“. След 1879 година се разгаря спор за името, като жителите на града създават комитет от известни личности, който дълго отстоява правото на историческото име Средец. Надделява, обаче, становището на руската администрация новата столица на България да се нарича София.

Пет планински прохода водят към града — Искърски, Владайски, Драгомански, Петрохански и Ботевградски.

През тях още през древността са минавали важни пътища, свързващи Адриатика и Средна Европа с Черно и Егейско море и Близкия Изток. Благодарение на централното си местоположение на Балканския полуостров, София и в миналото е била голям и цветущ град. През София протичат няколко маловодни реки, най-големи от които са Владайска и Перловска. Край източните квартали тече река Искър, но в този си отрязък тя не е голяма и пълноводна. София е известна от древността с многобройните си минерални и термални извори (15 находища с общ дебит на минерална вода 130 л/сек.), а в последните 60 години са построени и изкуствени езера и язовири.

София е с обща площ от 492.029 кв.км и e разположена на около 550 метра надморска височина. Това я прави четвъртата по надморска височина столица в Европа.

На територията на София има около 800 големи предприятия. В София са съсредоточени 75% от черната металургия, 50% от полиграфическата, 15% от електротехническата и електронната промишленост, 14% от кожухарската и обувната промишленост на страната. Произвежда се химическа, текстилна и хранително-вкусова продукция. Отраслите строителство, търговия и транспорт, свързващи материалната и социалната инфраструктура на големия град, са силно развити. Частният сектор на територията на Столична община е концентриран предимно в сферите на търговията и услугите. В София оперират и Софийската стокова борса и Българската фондова борса.

Като следствие от централизираната планова икономика около 50% от БВП на България се пада на столицата. Тук са съсредоточени централите на финансовите институции.
Учебен план
Учебен план
Факултет по класически и нови филологии
Бакалавърски програми
• Арменистика и Кавказология
• Английска филология
• Арабистика
• Арменска филология
• Индология
• Иранистика
• Испанска филология
• Италианска филология
• Китаистика
• Кореистика
• Немска филология
• Новогръцка филология
• Португалска филология
• Румънска филология
• Скандинавистика
• Тюркология
• Унгарска филология
• Френска филология
• Японистика
• Славянска филология
Магистърски програми
• Алгология и микрология
• Американистика и трансатлантически отношения
• Антична култура и литература
• Антропологически изследвания на Средиземноморието и Балканите
• Антропология и филология
• Арабски език и литература
• Арабско общество и култура
• Британска и американска литература
• Език - комуникация - превод
• Литературознание
• Методика на чуждоезиковото обучение
• Новогръцка филология
• Нордистика
• Османистика
• Палеонтология и биостратиграфия
• Превод
• Преводач - редактор
• Приложна лингвистика за специалност
• Приложно-лингвистичнатюркология
• Руско литературознание
• Старобългаристиката в контекста на Византийската книжовност;
• Лингвистика
• Език и общуване
• Славянска филология
• Литературата - творческо писане
Исторически факултет
Бакалавърски програми
• Археология
• Документалистика и архивистика
• Икономика
Курс по Математика и БЕЛ за УНСС
Математика за МАТУРА
Математика за СУ
Курс по математика и БЕЛ
Математика за УАСГ
Комбиниран курс МАТЕМАТИКА
• Етнология
• История и археология
• История
• История и география
• Минало и съвремие на Югоизточна Европа
Магистърски програми
• Археология
• Археометрия
• Документалистика и архивистика
• Етнология
• Обща антропология
• Средновековна история и култура
• Нова и съвременна българска история
• Християнство и ислям на Балканите
• България и българите (VІІ-ХІХ в.)
• Медии и историческа памет
• Антична история и култура
• Средновековното общество – идеология и култура
• Кризи, конфликти и дипломация в световната политика
• История на Евразия, Русия и Източна Европа
• Етничност и национални взаимоотношения в Югоизточна Европа
• Власт, авторитет и култура в югоизточна Eвропа
• Европейския югоизток
• Етнология и културна антропология
• Mузеология
• Документален и архивен мениджмънт
• Мобилност и миграции
• Образованието по история в средното училище
• Защита на документални и архивни ресурси
• Културен туризъм
Специалности с неизбрана програма!
• Възраждане и памет
• Етничност и национални взаимоотношения в Югоизточна Европа
Факултет по славянски филологии
Бакалавърски програми
• Балканистика
Курс по история и литература
Курс по математика и БЕЛ
Журналистика за кандидат-студенти
Курс по Литература – подготовка за СУ, Академия на МВР - София и др.
Курс по Журналистика – подготовка за писмен и устен изпит по журналистика – СУ „Св. Климент Охридски”
Български език за УНСС
Курс по История
Курс по История – подготовка за тестови изпити
Курс по История – подготовка за СУ, Академия на МВР - София и др.
Комбиниран курс по История
Курс по История – подготовка за тестови изпити
Комбиниран курс по История
• Българска филология
• Полска филология
• Руска филология
• Словашка филология
• Сръбска и хърватска филология със специализация по словенски език
• Украинска филология
• Чешка филология
• Славянска филология
Магистърски програми
• Език. Култура. Превод
• Славянска филология
• Литература, кино и визуална култура
Журналистика и масова комуникация
Бакалавърски програми
• Връзки с обществеността
Курс по история и литература
Курс по математика и БЕЛ
Журналистика за кандидат-студенти
Курс по Литература – подготовка за СУ, Академия на МВР - София и др.
Курс по Журналистика – подготовка за писмен и устен изпит по журналистика – СУ „Св. Климент Охридски”
Български език за УНСС
• Журналистика
• Книгоиздаване
Магистърски програми
• Връзки с обществеността
Курс по история и литература
Курс по математика и БЕЛ
Журналистика за кандидат-студенти
Курс по Литература – подготовка за СУ, Академия на МВР - София и др.
Курс по Журналистика – подготовка за писмен и устен изпит по журналистика – СУ „Св. Климент Охридски”
Български език за УНСС
• Вътрешнополитическа журналистика
• Книгоиздаване
• Медиазнание
• Печатни медии
• Публична комуникация
• Разпределени системи мобилни технологии
• Международна журналистика
• Електронни медии
Стопански факултет
Бакалавърски програми
• Връзки с обществеността
Курс по история и литература
Курс по математика и БЕЛ
Журналистика за кандидат-студенти
Курс по Литература – подготовка за СУ, Академия на МВР - София и др.
Курс по Журналистика – подготовка за писмен и устен изпит по журналистика – СУ „Св. Климент Охридски”
Български език за УНСС
• Икономика
Курс по Математика и БЕЛ за УНСС
Математика за МАТУРА
Математика за СУ
Курс по математика и БЕЛ
Математика за УАСГ
Комбиниран курс МАТЕМАТИКА
• Книгоиздаване
• Компютърни науки
• Социология
• Туризъм
• Социални дейности
• Публична администрация
• Стопанско управление
Магистърски програми
• Връзки с обществеността
Курс по история и литература
Курс по математика и БЕЛ
Журналистика за кандидат-студенти
Курс по Литература – подготовка за СУ, Академия на МВР - София и др.
Курс по Журналистика – подготовка за писмен и устен изпит по журналистика – СУ „Св. Климент Охридски”
Български език за УНСС
• Икономическа педагогика
• Ентомология
• Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги
• Икономика на фирмата
• Квалификация и пренасочване на работната сила
• Книгоиздаване
• Мениджмънт на образованието в преучилищните заведения
• Мениджмънт на социално-педагогическите дейности
• Макроикономика
• Туризъм
• Публична администрация
• Финанси и банково дело
• Електронни медии
• Екотуризъм
Факултет по математика и информатика
Бакалавърски програми
• Икономика
Курс по Математика и БЕЛ за УНСС
Математика за МАТУРА
Математика за СУ
Курс по математика и БЕЛ
Математика за УАСГ
Комбиниран курс МАТЕМАТИКА
• Информатика
Курс по Математика и БЕЛ за УНСС
Математика за МАТУРА
Математика за СУ
Курс по математика и БЕЛ
Математика за УАСГ
Комбиниран курс МАТЕМАТИКА
• Информационни системи
• Колоидни системи в съвременната наука и технологии
• Компютърни науки
• Приложна математика
• Софтуерно инженерство
• Статистика
• Математика
• Математика и информатика
Магистърски програми
• Вероятности и статистика
• Електронно обучение
• Защита на информацията в компютърните системи и мрежи
• Изкуствен интелект
• Изчислителна информатика
• Изчислителна математика и математическо моделиране
• Интегрална и дискретна оптоелектроника
• Информатика и компютри в обучението по химия
• Информационни системи
• Информационни технологии в химията
• Компютърна графика
• Компютърна лингвистика
• Логика и алгоритми
• Математика и математическа физика
• Математическо моделиране в икономиката
• Математическо моделиране и приложение на математиката
• Материалознание (Нови материали)
• Музикални и компютърни технологии
• Обучение по информационни технологии в началното училище
• Статистика и финансова иконометрия
• Теоретична и математическа физика
• Технологии за обучение по математика и информатика
Философски факултет
Бакалавърски програми
• Европеистика
Курс по География и БЕЛ за матура
Комбиниран курс по География
Курс по География – подготовка за тестови изпити
Кандидат-студентски курс - География
Курс по География – подготовка за СУ и др.
• Библиотечно - информационни науки
Курс по история и литература
Курс по математика и БЕЛ
Журналистика за кандидат-студенти
Курс по Литература – подготовка за СУ, Академия на МВР - София и др.
Курс по Журналистика – подготовка за писмен и устен изпит по журналистика – СУ „Св. Климент Охридски”
Български език за УНСС
• Библиотечно-информационни науки и културна политика
• Културология
• Психология
• Социология
• Философия
• Социални дейности
• Публична администрация
Магистърски програми
• Библиотечно-информационни науки и културна политика
• Виртуална култура
• Вяра и живот
• Глобалистика
• Индийско културознание и обществознание: Източноазиатски култури
• Културна антропология
• Философия
• Лингвистика
• Публична администрация
• История на философията
• Философия на съзнанието и езика
• Философия и култура на Изтока
• Градски изследвания
• Социологическа диагностика на съвременността
• Трудови пазари и развитие на човешките ресурси
• Медии, комуникация, култура
• Изкуствата и съвременност (ХХ и ХХI век)
• Мениджмънт и социализация на културното наследство
• История на жените и половете
• Детско-юношеска и училищна психология
• Клинична и консултативна психология
• Политически мениджмънт и публични политики
• Европейска интеграция
• Реторика
Юридически факултет
Магистърски програми
• Право
Курс по история и литература
Комбиниран курс по Литература
Курс по Литература – подготовка за СУ, Академия на МВР - София и др.
Комбиниран курс по Литература за Mатура и УНСС
Курс по Литература – подготовка за тестови изпити
Курс по Литература за УНСС
Български език за УНСС
Курс по Математика и БЕЛ за УНСС
Курс по География и БЕЛ за матура
Курс по История
Курс по История – подготовка за тестови изпити
Курс по История – подготовка за СУ, Академия на МВР - София и др.
Комбиниран курс по История
Курс по История – подготовка за тестови изпити
Комбиниран курс по История
Специалности с неизбрана програма!
• Национална и международна сигурност
Биологически факултет
Магистърски програми
• Ботаника
• Био- и медицинска информатика
• Биология на развитието
• Биофизика
• Вирусология
• Генетика
• Гранични изследвания
• Екологично образование
• Екология и опазване на околната среда
• Клинична социална работа
• Клинична химия и молекулярна диагностика
• Медицинска физика
• Паразитология
• Приложна хидробиология и аквакултури
• Биохимия
• Опазване на околната среда
• Зоология
• Екология
• Генно и клетъчно инженерство
• Биотехнологии
• Екотуризъм
Бакалавърски програми
• Биология
• Биология и химия
• Биомениджмънт и устойчиво развитие
• География и биология
• Екология и опазване на околната среда
• Молекулярна биология
• Медицинска физика
• Биотехнологии
Физически факултет
Магистърски програми
• Астрономия и астрофизика
• Безжични мрежи и устройства
• Медицинска физика
Бакалавърски програми
• Астрофизика, метереология и геофизика
• Инженерна физика
• Медицинска физика
• Физика
• Физика и математика
• Ядрена техника и ядрена енергетика
• Физика и информатика
Богословски факултет
Бакалавърски програми
• Богословие
• Теология
Магистърски програми
• Съвременни аспекти на богословието
Геолого - географски факултет
Бакалавърски програми
• География
• Регионално развитие и политика
• Туризъм
• Геология
Магистърски програми
• Географско образование
• Геология и Палеонтология
• Геоморфология
• Геофизика
• Геохимия
• ГИС и картография
• Динамични системи и геометрия
• Регионална и политическа география
• Регионално развитие и управление
• Управление на хидроклиматичните ресурси
• Туризъм
• Управление на човешките ресурси
• Културен туризъм
• Екотуризъм
Химически факултет
Бакалавърски програми
• Екохимия
• Компютърна химия
• Химия и информатика
• Химия и физика
• Ядрена химия
• Химия
Магистърски програми
• Изчислителна химия
• Медицинска химия
• Учител по химия
• Конферентен превод
• Материалознание
Специалности с неизбрана програма!
• Наноматериали и нанотехнологии
Факултет по начална и предучилищна педагогика
Бакалавърски програми
• Изобразително изкуство
• Музикална педагогика
• Педагогика на изобразителното изкуство
• Педагогика на масовата и художествена комуникация
• Предучилищна и началнa училищна педагогика
• Предучилищна и началнa училищна педагогика и чужд език
• Социална педагогика
• Специална педагогика
• Физическо възпитание и спорт
• Медицинска рехабилитация и ерготерапия
• Начална училищна педагогика и чужд език (английски, немски, френски)
• Логопедия
• Музика
• Предучилищна и начална училищна педагогика
Магистърски програми
• Интеркултурно образование в детската градина и началнотоучилище
• Интернет технологии в хуманитаристиката Образованието по български език и литература в средното училище
• Музикална педагогика - инструментална и вокална
• Начална училищна педагогика
• Музикална педагогика
• Образованието по български език и литература в средното училище
• Обучение по информационни технологии в началното училище
• Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство
• Педагогика на масовата и художествена комуникация
• Предучилищна и началнa училищна педагогика
• Предучилищна педагогика /за завършили други специалности/
• Ранно чуждоезиково обучение в предучилищните заведения
• Социално-педагогическа помощ за семейства
• Социално-педагогическа работа с деца и юноши
• Педагогика на обучението по изобразително изкуство
• Логопедия
• Диагностика и терапия на тежки комуникативни нарушения в развитието
• Семейна терапия и консултиране на лица с увреждания
• Предучилищна и начална училищна педагогика
Педагогически факултет
Бакалавърски програми
• Неформално образование
• Музикална педагогика
• Педагогика
• Педагогика на масовата и художествена комуникация
• Предучилищна и началнa училищна педагогика
• Предучилищна и началнa училищна педагогика и чужд език
• Психология
• Социална педагогика
• Специална педагогика
• Физическо възпитание и спорт
• Математика и информатика
• Начална училищна педагогика и чужд език (английски, немски, френски)
• Социални дейности
• Предучилищна и начална училищна педагогика
Магистърски програми
• Образование на възрастните
• Музикална педагогика
• Образованието по български език и литература в средното училище - задочно обучение
• Педагогика на девиантното поведение
• Педагогика на масовата и художествена комуникация
• Педагогически съветник в училище
• Подготвителна група/клас - образователни аспекти
• Предучилищна и началнa училищна педагогика
• Професионално ориентиране и квалификация
• Социална работа в общински (локални ) структури
• Социална работа с деца
• Социални изследвания на пола
• Педагогика на обучението по изобразително изкуство
• Образователен мениджмънт
• Социална работа в общински структури
• Социална работа с деца и семейства
• Предучилищна и начална училищна педагогика
Специалности с неизбрана програма!
• Квалификация и пренасочване на работна сила
Теория и управление на образованието
Магистърски програми
• Управление на институтциите за социална работа
• Управление на информационните ресурси
• Уравнения на математичната физика
• Уравнения на математичната физика и приложения
• Учител по химия

Как се кандидатства
Диплома за средно образование
Изпити
Матура
Кратко описание как се кандидатства
Кратко описание как се кандидатства
Важно за кадидатстуденти
В СУ могат да кандидатстват лица завършили средно образование. Кандидатите се явяват на конкурсен изпит. Приемането на документи на кандидат-студентите започва от месец януари. Конкурсните изпити се провеждат в три сесии, а резултатите имат еднаква важност при балообразуването. Чуждестранните граждани могат да кандидатстват в СУ с диплома за завършено средно образование, като в нея трябва да бъдат вписани балообразуващите оценки за съответните специалности.
Стипендии
Стипендии - само за чужбина
Бакалавър
Кратко описание как се кандидатства
Срок за подаване на документи
-
Специалност Срок на обучение Начало на учебната година Такса за обучение
Допълнително се заплаща
Допълнителни разходи(не са свързани с учебния процес - за година) -
Интернет достъп -
Такса към студентския съвет -
Семестриален билет -
Други разходи (свързани с учебния процес) -
такса регистрация -
Спортна карта -
Начални разходи(при пристигането на студента - транспортни, за депозити и др.) -
Учебници -
Храна -
Телефонни такси -
Медицински осигуровки -
Настаняване -
Такса за обслужване -
Магистър
Кратко описание как се кандидатства
Срок за подаване на документи
-
Специалност Срок на обучение Начало на учебната година Такса за обучение
Допълнително се заплаща
Допълнителни разходи(не са свързани с учебния процес - за година) -
Интернет достъп -
Такса към студентския съвет -
Семестриален билет -
Други разходи (свързани с учебния процес) -
такса регистрация -
Спортна карта -
Начални разходи(при пристигането на студента - транспортни, за депозити и др.) -
Учебници -
Храна -
Телефонни такси -
Медицински осигуровки -
Настаняване -
Такса за обслужване -

MBA
Кратко описание как се кандидатства
Срок за подаване на документи
-
Специалност Срок на обучение Начало на учебната година Такса за обучение
Допълнително се заплаща
Допълнителни разходи(не са свързани с учебния процес - за година) -
Интернет достъп -
Такса към студентския съвет -
Семестриален билет -
Други разходи (свързани с учебния процес) -
такса регистрация -
Спортна карта -
Начални разходи(при пристигането на студента - транспортни, за депозити и др.) -
Учебници -
Храна -
Телефонни такси -
Медицински осигуровки -
Настаняване -
Такса за обслужване -

Видове настаняване
Общежитие Частни квартири
Описание
Предлагат се общежития, разположени в студентски град. За тях се кандидатства по успех в началото на учебната година с приема в университета. За всяка следваща година се кандидатства с успеха от съответната предишна година. Университетът разполага с 6300 легла.
Спорт и екскурзии
Софийският университет предлага на желаещите студенти разнообразни възможности за практикуване на различни видове спорт. СУ разполага със следните собствени спортни бази: Спортен комплекс (многофункционална зала); Спортен рехабилитационен център, Ректоратът, предлагащ кинезитерапия, йога; Стената, Ректорат, VІ блок, предлага спортно катерене; Спортен салон 1, Биологически факултет (волейбол, съвременни танци); Спортен салон 2, Биологически факултет (тенис); Тенис кортове, Физически факултет; Спортно възстановителен център, 52-ри блок на СУ, предлагащ (фитнес). Университетът предлага и ползването на наемните спортни бази: Стадион “Академик”, жк. “Гео Милев” (аеробика, баскетбол, джудо, каланетика, самоотбрана за жени, фехтовка, футбол); Стадион “Академик”, ІVти км (плуване); 3ти блок, “Академика спорт” (фитнес).

  Тел: 02/988 86 04
GSM: 0887 099 730