Курсове,училища и университети  

Курсове за средно 4
Курсове за висше 28
Училища 2353
Университети 55училище

Държава: България
Област: София
Град: София - град
Район: Възраждане
 
Вид:

•  

Език на обучение:

•  Английски език

•  Български език

•  Немски език

Вид-детайли:
Финансиране: държавно
 
Адрес: ул. Позитано №26
Телефон: 02/ 987 53 05 , 02/ 987 24 89 , 02/ 988 00 22


Описание на училището
 
За да отговори на определена обществена необходимост, да задоволи нуждите от кадри, добре владеещи немски език, на 15. септември 1960 се открива 91 ЕСПУ "Карл Либкнехт" - днес 91. гимназия с преподаване на немски език "Проф. Константин Гълъбов".
Първите делегирани преподаватели от ГДР пристигат през учебната 1961/62 г.: Йоханес Кох - преподавател по история и география, Албрехт Кьониц - по химия, Ани Мари Хилдерман - немски език. В края на учебната 1964/1965 г. първият випуск напуска училището. 123 ученика завършват Немската гимназия и от тях 116 са приети във висши учебни заведения.

И така 42 випуска с високи знания и всестранни интереси, които днес са навсякъде по света.Преподаващите в гимназията преподаватели са висококвалифицирани и опитни, някои от тях са си спечелили добро име като автори на книги и учебници.Завършилите досега випуски с многостранните си интереси, владеенето на немски и други езици, са намерили своето достойно място в обществото, в различни области на живота. Сред тях са стотици висококвалифицирани политици, журналисти, лекари, икономисти, юристи, филолози, инженери, музиканти, певци и поети.

Някои от тях се завърнаха като преподаватели в гимназията.
 


град

Информация за София - град
 

София е столицата и най-големият град на България. Разположена е в северозападната част на Южна България, в полите на планината Витоша и е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на страната. София носи името на раннохристиянския храм и бивша катедрала на града „Света София“. Регистрираните в София постоянни жители наброяват 1 567 098 души.
За София се знае, че тя е една от най-древните европейски столици. Нейното население има повече от 7000 годишна история.
През римската епоха градът процъфтява най-напред като център на административна област в провинция Тракия, а в края на 3 век се превръща в столица на новосъздадената провинция Вътрешна Дакия (Dacia Mediterranea).
Сердика получава статут на римски град от император Марк Улпий Траян (Marcus Ulpius Traianus) и започва да носи неговото родово име — Ulpia Serdica. В официални надписи на старогръцки език, поставяни от градските власти, градът е наричан Σερδών πόλις („град на сердите“), което съответства на латинските надписи civitas Serdensium. Според археоложката Димитрина Митова-Джонова Сардон (Сердон) е неидентифицирано селище някъде в тракийските земи.
След смъртта на император Диоклециан (305 г.) и религиозната реформа на император Константин Велики (306 - 337 г.) Сердика става седалище на епископ.
Сердика е любимият град на император Константин Велики, който дори възнамерявал да премести столицата си от Рим тук и антични автори утвърждават, че той често казвал: „Сердика е моят Рим“. Императорът многократно идвал в Сердика, където са издадени много от неговите укази, запазени в Corpus Iuris Civilis, и дълги месеци живял в своя дворец, наречен условно от учените „градска резиденция“. В 4 век той е заемал цял квартал на града, известен като „Константинов квартал“, разположен най-общо между днешните улици „Калоян“, „Позитано“, „Леге“ и южно от Президентството. По-късно в 13 век това, което е оцеляло от комплекса, е превърнато в дворец на българския Севастократор Калоян. Тук е била градската резиденция на севастократора, а извънградската е била при известната Боянска църква.
През 357 г. римският историк Амиан Марцелин определя града като „голям и прочут“. През 343 г. в Сердика заседават 318 епископи от цялата империя на Сердикийския събор с вселенско значение, защото утвърждава православния символ на вярата и православното учение за Света Троица.
От края на 14 век до 70-те години на 19 век градът, както и българската държава, са под османско владичество. Смята се, че още през 13-14 век градът става известен и с името на патрона на раннохристиянския храм „Св. София“ (4 век), разположен на високо и видно място в границите на Свещения хълм, но извън крепостната стена. От XIV в. градът се споменава като (Св.) София и в официалните документи на Второто българско царство, например във Витошката грамота на цар Иван Шишман, както и в други текстове като приписката към Средечкото евангелие от 1329 г., но областта продължава да се нарича и Средечка. С името София градът е наричан и в документите на Османската империя. В документите и други писмени материали (вестници, пътеписи, доклади и пр.) чак до 1879 година жителите на града се наричат „средечани“, а българската община „Средецка“. След 1879 година се разгаря спор за името, като жителите на града създават комитет от известни личности, който дълго отстоява правото на историческото име Средец. Надделява, обаче, становището на руската администрация новата столица на България да се нарича София.
Пет планински прохода водят към града — Искърски, Владайски, Драгомански, Петрохански и Ботевградски.
През тях още през древността са минавали важни пътища, свързващи Адриатика и Средна Европа с Черно и Егейско море и Близкия Изток. Благодарение на централното си местоположение на Балканския полуостров, София и в миналото е била голям и цветущ град. През София протичат няколко маловодни реки, най-големи от които са Владайска и Перловска. Край източните квартали тече река Искър, но в този си отрязък тя не е голяма и пълноводна. София е известна от древността с многобройните си минерални и термални извори (15 находища с общ дебит на минерална вода 130 л/сек.), а в последните 60 години са построени и изкуствени езера и язовири.
София е с обща площ от 492.029 кв.км и e разположена на около 550 метра надморска височина. Това я прави четвъртата по надморска височина столица в Европа.
На територията на София има около 800 големи предприятия. В София са съсредоточени 75% от черната металургия, 50% от полиграфическата, 15% от електротехническата и електронната промишленост, 14% от кожухарската и обувната промишленост на страната. Произвежда се химическа, текстилна и хранително-вкусова продукция. Отраслите строителство, търговия и транспорт, свързващи материалната и социалната инфраструктура на големия град, са силно развити. Частният сектор на територията на Столична община е концентриран предимно в сферите на търговията и услугите. В София оперират и Софийската стокова борса и Българската фондова борса.
Като следствие от централизираната планова икономика около 50% от БВП на България се пада на столицата. Тук са съсредоточени централите на финансовите институции.
Информация за България
 

България предлага много голям избор на средни училища, колежи и университети, както и на институции за повишаване на квалификацията.  България е известна със своите образователни структури, предлагащи качествено образование и обучение, както и различни курсове за получаване на сертификати за владеене на чужди езици и подготовка за кандидатстване в чужбина.България е най- древната страна в цяла Европа, просъществувала под едно и също име повече от 18 века. Като дата на създаването се посочва далечната 681г., но земите ни са били населявани далеч преди това. За тази теза има множество доказателства, едно от които е и най-старото злато с владетелски знаци, открито до момента, датиращо от преди 4000г. пр. Хр.Българите са били една от главните движещи сили на историческите събития, разиграли се няколко хилядолетия преди Христа, а и след това. Българите пренасят хилядолетните си културни и държавнически традиции и ги предават на славяните. С това се слага началото на създаването на държавата ни.Малко известен е факта, че българите са били не само номадско племе, но и изключително образован  и напредничав народ. Древнобългарският календар е признат от всички световни специалисти в тази област за най-прецизния. Дори и днес, когато светът се гордее с космическите си постижения, не може да бъде създадена по-точна календарна система от древнобългарската . Франсоа Митеран, един от президентите на Франция, казва, че “българският народ е един от създателите на цивилизацията на нашата планета”, а американският професор Норман Дейвис твърди, че българите стоят “в ядрото на европейската цивилизация”. Притежавали са богати познания в областта на астрономията, строителството, земеделието, имали са своя писменост. Едно от най-големите им достойнства е, че навсякъде, където са спирали, са създавали държави със свое специфично устройство, с добре подредена административна и военна структура, и със съответните титли. Българските държави оставят дълбока следа в историческия процес с високоразвитата си организация и стройна уредба от норми и добродетели като лоялност, търпимост, справедливост. Българската идея за държавност се оказва изключително печеливша. В Европа българите създават втората след Римската империя държава, но като държавно устройство тя е коренно различна от гръко-римския модел - не е робовладелска.Всичко това прави страната ни един незаменим източник на знания, култура и история, която има не само локално, но и световно значение. Разположена на кръстопът, тя е неповторима смесица между спомените на миналото и надежди за бъдещето.

Споделете Опит !Ако сте студенти или ученици в България или имате информация, която ще бъде полезна на настоящите кандидатстуденти и ученици, то тук можете да я публикувате! Ще публикваме всичко, което можете да споделите с желаещите да кандидатстват в страната. Разкажете как Вие кандидатствахте, какви проблеми срещнахте и как се справихте с тях. Какви са личните Ви впечатления! Пишете за всичко, което според Вас трябва да знае ученикът и кандидатстудентът за ВУЗ и училищата в България.


Прочетете повече за България

програма

Учебен план
Обучение в 91 Немска езикова гимназия "Проф. Константин Гълъбов"

Немската езикова гимназия не случайно е най-елитното училище в София. Тук се залага на качествено обучение, за целта се подбират високо квалифицирани български и немски преподаватели.

Обучението в НЕГ предлага няколко възможности за доусъвършенстване на познанията по немски език и придобиването на нови, а именно:

Класове с подготовка за немска езикова диплома (Deutsches Sprachdiplom der KMK - Stufe II)
След завършване на 9.клас учениците на НЕГ полгат изпит за допускане до паралелки с интенюзивно изучаване на езика за подготовка за немската езикова диплома DSD.

Специални паралелки в НЕГ (Leistungsklassen)
След 8 клас учениците могат да кандидатстват за тези паралелки. Завършвайки ги и полагайки съответните матури, те получават едновременно и българска и немска диплома за завършенои средно образование.

специалности

Средно образование
Средно образование
Средно образование

кандидатстване

Как се кандидатства
Диплома за средно образование
Изпити
По документи
Средно/Основно
Кратко описание как се кандидатства
Кандидатстване в 91 НЕГ

В НЕГ се приемат ученици завършили седми клас и успешно издържали конкурсните изпити по български език и литература и математика. През първата година (т.нар. подготвителен клас) се изучава немски език 20 часа седмично.


Защо да изберете 91 НЕГ

Немската гимназия в София отдавна е утвърдила статута си на едно от най-елитните училища в България. Името на училището е международно признато, особено в Германия, където много от завършилите гимназията продължават своето по-нататъшно образование.

На второ, но не и по важност, място е качеството на образованието, получавано в 91 НЕГ. Всяка година представители на гимназията извоюват почетни места в олимпиади, международни състезания и конкурси по математика, билогия, физика, химия, руски език, немски език и пр.

Нивото на обученито по немски език е изключително високо. През първта година това е основният предмет, който учениците изучват по 20 часа седмично. Някои от предметите в следващите години се изучват също на немски.

В гимназията, наред с висококвалифицираните български преподаватели, преподават също така и делегирани от Германия преподаватели по различните предмети - немски език, английски език, биология, история, география и др., което доближава учебната среда максимално до тази в немскоговорящите страни и води до много по-добро усвояване на езика.

Факт е, че завършилите 91 НЕГ биват приети в едни от най-добрите университети в България и чужбина.

Балобразуване

В 91 гимназия с преподаване на немски език се кандидатства след завършен 7 клас в съответствие с действащите наредби на МОН.

Балът се изчислява като сума от:
- удвоената оценка, получена на изпита по български език или математика;
- оценката от изпита-тест;
- оценката по български език и литература от свидетелството за завършен 7 клас;
- оценката по математика от свидетелството за завършен 7 клас;

Максималният бал е 30.00. Най-ниският бал за приетите ученици е:
за момичета - 29.610;
за момчета - 29.150.
Разходи

настаняване

Видове настаняване
Частни квартири Свободен наем

спорт

Спорт и екскурзии
За учениците с интереси в областта на географията и икономиката всяка година се организират географски практики.

Посещават се Пловдивския панаир, организират се екскурзии из българските земи в и извън пределите на България.
Курсове подходящи за кандидатсване за това учебно заведение

26.03.2014
Голямо разнообразие от технически университети и специалности в НДК

23.03.2014
Възможности и стипендии за висше обучение в Русия

23.03.2014
Медиите представят своите предложения към бъдещите журналисти в НДК

16.10.2013
Американският Ramapo College of New Jersey участва на „Образование без граници”

виж всички


(02)988 86 04
0887 099 730

Адрес:гр.София, ул. Й. Гурко 74
Телефони:07001 84 48 за клиенти на Родина
+359 2 988 86 04 +359 887 099 730
Кандидат студенски курсове
Уеб дизайн и програмиране www.irisvisia.com
Google+