Курсове,училища и университети  

Курсове за средно 5
Курсове за висше 32
Училища 2353
Университети 55училище

Държава: България
Област: София
Град: София - град
Район: Средец
 
Вид:

•  

Език на обучение:

•  Български език

Вид-детайли:
Финансиране: общинско
 
Адрес: ул. Парчевич №43
ПК: 1000
Телефон: 02/ 987-91-77 , 02/ 987-06-59 , 02/ 987-92-54


Описание на училището
 
127 Средно общообразователно училище "Иван Николаевич Денкоглу" е основано през 1839 г. Намира се в центъра на София на ул.Парчевич №43. Кръстено е на българския търговец Иван Денкоглу, който с парични средства подпомага развитието на училището и дарява личната си библиотека.

В училището се изучава интензивно английски език, поради което от учебната 2007/08 година получава статут на английска гимназия под името 3 английска гимназия "Иван Денкоглу".

127 СОУ "Иван Денкоглу" е едно от най-престижните общообразователни училища в София. СОУ „ Ив. Н. Денкоглу” има богата и интересна история.
Според Националния музей на образованието 127 СОУ „ Ив. Н. Денкоглу” е наследник на първото новобългарско училище в София, открито през 1839г.

През март 1849 г. започва изграждане на "сградата на свещеното взаимоучително училище", както е записано в "Приходо-разходна книга на Софийското училище". С дарени общо 58 085 гроша в двора на църквата „Света Неделя“ София е издигнато училище с четири класни стаи и стая за учителите. Най-голямата сума от 30 000 гроша е дадена от Иван Денкоглу.

През 1857 г, по идея на Иван Денкоглу в София пристига възпитаника на Московския университет Сава Филаретов, който е назначен за главен учител (директор) и организатор на учебното дело в това училище. Под негово ръководство взаимното училище се преустройва в класно и се развива като истинско народно училище за богати и сиромаси, за селяни и граждани с образцов ред и модерни методи на обучение.

През 1858 г. към мъжкото училище е открито девическо, а първата учителка н него е известната баба Неделя от Плевен. Започва отбелязването на 11 май, денят на светите братя Кирил и Методий.

Втората световна война променя живота в училището. При бомбардировките през 1944г. една част от него се превръща в превързочен пункт за пострадалите.

След 9 септември 1944г. тук се помещава щабът на Първа българска армия и учебните занаятия се провеждат нередовно. Тук провеждат занаятия и училищата "Патриарх Евтимий" и "Тодор Минков", редувайки се.

Училището претърпява още редица промени. Към основното училище се създава и гимназия, което налага да се учи на три смени. По-късно тя се отделя като гимназия с изучаване на френски език и се премества в новата сграда на 92 ОУ "Неофит Рилски".

Поради големия брой учевици училището се разделя на две: 127-мо и 128-мо основни училища. След няколко години, когато броят намалява отново се обединяват в 127-мо основно училище.

Години по-късно се трансформира отново с гимназия и се превръща в 127 Средно общообразователно училище "Иван Николаевич Денкоглу".
 


град

Информация за София - град
 

София е столицата и най-големият град на България. Разположена е в северозападната част на Южна България, в полите на планината Витоша и е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на страната. София носи името на раннохристиянския храм и бивша катедрала на града „Света София“. Регистрираните в София постоянни жители наброяват 1 567 098 души.
За София се знае, че тя е една от най-древните европейски столици. Нейното население има повече от 7000 годишна история.
През римската епоха градът процъфтява най-напред като център на административна област в провинция Тракия, а в края на 3 век се превръща в столица на новосъздадената провинция Вътрешна Дакия (Dacia Mediterranea).
Сердика получава статут на римски град от император Марк Улпий Траян (Marcus Ulpius Traianus) и започва да носи неговото родово име — Ulpia Serdica. В официални надписи на старогръцки език, поставяни от градските власти, градът е наричан Σερδών πόλις („град на сердите“), което съответства на латинските надписи civitas Serdensium. Според археоложката Димитрина Митова-Джонова Сардон (Сердон) е неидентифицирано селище някъде в тракийските земи.
След смъртта на император Диоклециан (305 г.) и религиозната реформа на император Константин Велики (306 - 337 г.) Сердика става седалище на епископ.
Сердика е любимият град на император Константин Велики, който дори възнамерявал да премести столицата си от Рим тук и антични автори утвърждават, че той често казвал: „Сердика е моят Рим“. Императорът многократно идвал в Сердика, където са издадени много от неговите укази, запазени в Corpus Iuris Civilis, и дълги месеци живял в своя дворец, наречен условно от учените „градска резиденция“. В 4 век той е заемал цял квартал на града, известен като „Константинов квартал“, разположен най-общо между днешните улици „Калоян“, „Позитано“, „Леге“ и южно от Президентството. По-късно в 13 век това, което е оцеляло от комплекса, е превърнато в дворец на българския Севастократор Калоян. Тук е била градската резиденция на севастократора, а извънградската е била при известната Боянска църква.
През 357 г. римският историк Амиан Марцелин определя града като „голям и прочут“. През 343 г. в Сердика заседават 318 епископи от цялата империя на Сердикийския събор с вселенско значение, защото утвърждава православния символ на вярата и православното учение за Света Троица.
От края на 14 век до 70-те години на 19 век градът, както и българската държава, са под османско владичество. Смята се, че още през 13-14 век градът става известен и с името на патрона на раннохристиянския храм „Св. София“ (4 век), разположен на високо и видно място в границите на Свещения хълм, но извън крепостната стена. От XIV в. градът се споменава като (Св.) София и в официалните документи на Второто българско царство, например във Витошката грамота на цар Иван Шишман, както и в други текстове като приписката към Средечкото евангелие от 1329 г., но областта продължава да се нарича и Средечка. С името София градът е наричан и в документите на Османската империя. В документите и други писмени материали (вестници, пътеписи, доклади и пр.) чак до 1879 година жителите на града се наричат „средечани“, а българската община „Средецка“. След 1879 година се разгаря спор за името, като жителите на града създават комитет от известни личности, който дълго отстоява правото на историческото име Средец. Надделява, обаче, становището на руската администрация новата столица на България да се нарича София.
Пет планински прохода водят към града — Искърски, Владайски, Драгомански, Петрохански и Ботевградски.
През тях още през древността са минавали важни пътища, свързващи Адриатика и Средна Европа с Черно и Егейско море и Близкия Изток. Благодарение на централното си местоположение на Балканския полуостров, София и в миналото е била голям и цветущ град. През София протичат няколко маловодни реки, най-големи от които са Владайска и Перловска. Край източните квартали тече река Искър, но в този си отрязък тя не е голяма и пълноводна. София е известна от древността с многобройните си минерални и термални извори (15 находища с общ дебит на минерална вода 130 л/сек.), а в последните 60 години са построени и изкуствени езера и язовири.
София е с обща площ от 492.029 кв.км и e разположена на около 550 метра надморска височина. Това я прави четвъртата по надморска височина столица в Европа.
На територията на София има около 800 големи предприятия. В София са съсредоточени 75% от черната металургия, 50% от полиграфическата, 15% от електротехническата и електронната промишленост, 14% от кожухарската и обувната промишленост на страната. Произвежда се химическа, текстилна и хранително-вкусова продукция. Отраслите строителство, търговия и транспорт, свързващи материалната и социалната инфраструктура на големия град, са силно развити. Частният сектор на територията на Столична община е концентриран предимно в сферите на търговията и услугите. В София оперират и Софийската стокова борса и Българската фондова борса.
Като следствие от централизираната планова икономика около 50% от БВП на България се пада на столицата. Тук са съсредоточени централите на финансовите институции.
Информация за България
 

България предлага много голям избор на средни училища, колежи и университети, както и на институции за повишаване на квалификацията.  България е известна със своите образователни структури, предлагащи качествено образование и обучение, както и различни курсове за получаване на сертификати за владеене на чужди езици и подготовка за кандидатстване в чужбина.България е най- древната страна в цяла Европа, просъществувала под едно и също име повече от 18 века. Като дата на създаването се посочва далечната 681г., но земите ни са били населявани далеч преди това. За тази теза има множество доказателства, едно от които е и най-старото злато с владетелски знаци, открито до момента, датиращо от преди 4000г. пр. Хр.Българите са били една от главните движещи сили на историческите събития, разиграли се няколко хилядолетия преди Христа, а и след това. Българите пренасят хилядолетните си културни и държавнически традиции и ги предават на славяните. С това се слага началото на създаването на държавата ни.Малко известен е факта, че българите са били не само номадско племе, но и изключително образован  и напредничав народ. Древнобългарският календар е признат от всички световни специалисти в тази област за най-прецизния. Дори и днес, когато светът се гордее с космическите си постижения, не може да бъде създадена по-точна календарна система от древнобългарската . Франсоа Митеран, един от президентите на Франция, казва, че “българският народ е един от създателите на цивилизацията на нашата планета”, а американският професор Норман Дейвис твърди, че българите стоят “в ядрото на европейската цивилизация”. Притежавали са богати познания в областта на астрономията, строителството, земеделието, имали са своя писменост. Едно от най-големите им достойнства е, че навсякъде, където са спирали, са създавали държави със свое специфично устройство, с добре подредена административна и военна структура, и със съответните титли. Българските държави оставят дълбока следа в историческия процес с високоразвитата си организация и стройна уредба от норми и добродетели като лоялност, търпимост, справедливост. Българската идея за държавност се оказва изключително печеливша. В Европа българите създават втората след Римската империя държава, но като държавно устройство тя е коренно различна от гръко-римския модел - не е робовладелска.Всичко това прави страната ни един незаменим източник на знания, култура и история, която има не само локално, но и световно значение. Разположена на кръстопът, тя е неповторима смесица между спомените на миналото и надежди за бъдещето.

Споделете Опит !Ако сте студенти или ученици в България или имате информация, която ще бъде полезна на настоящите кандидатстуденти и ученици, то тук можете да я публикувате! Ще публикваме всичко, което можете да споделите с желаещите да кандидатстват в страната. Разкажете как Вие кандидатствахте, какви проблеми срещнахте и как се справихте с тях. Какви са личните Ви впечатления! Пишете за всичко, което според Вас трябва да знае ученикът и кандидатстудентът за ВУЗ и училищата в България.


Прочетете повече за България

програма

Учебен план
127. СОУ „Иван Николаевич Денкоглу” - гр. София – 1000, ул. „П. Парчевич” № 43


ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
( към учебния план в начален етап )

Учебният план на 127. СОУ „Иван Николаевич Денкоглу” за началния етап на обучение (1., 2., 3. и 4. клас) е разработен въз основа на ЗНП, ППЗНП, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и Наредба № 6 от 28.05.2001. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.
Учебният план влиза в сила от учебната 2005/2006 година и приет на Педагогически съвет с протокол № 12/ 14.09.2009г.

1. С часовете по ЗП се постига общообразователния минимум.
2. Часовете по ЗИП в 1. клас (3 часа седмично) се използват за изучаване на български език и литература (1 час) и английски език (2 часа).
3. Часовете по ЗИП в 2. клас (2 часа седмично) се използват за изучаване на български език и литература (1 час) и математика (1 час).
4. Часовете по ЗИП в 3. клас (2 часа седмично) се използват за изучаване на български език и литература (1 час) и математика (1 час).
5. Часовете по ЗИП в 4. клас (2 часа седмично) се използват за изучаване на български език и литература (1 час) и математика (1 час).


ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
( към учебния план в прогимназиален етап )

Учебният план на 127. СОУ „Иван Николаевич Денкоглу” за прогимназиален етап на обучение (5., 6., 7. клас) е разработен въз основа на Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и Наредба № 6 от 28.05.2001. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

Учебният план е в сила от учебната 2006/2007 година и е приет на Педагогически съвет с протокол №12/14.09.2009г.

Часовете по задължителноизбираема подготовка в 5. клас (3 часа седмично) се използват за изучаване на:

• Български език и литература - 2 учебни часа;
• Математика - 1 учебен час.
Учебна година и дипломиране
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ В ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ

С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

С ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7. КЛАС


Учебният план е в сила от учебната година и е приет на Педагогически съвет на 127 СОУ.

І. Прием, продължителност и завършване на образователни степени

1. Учениците постъпват в 8. клас след успешно положени конкурсни изпити (по български език и литература и по математика), съгласно разпоредбите на Наредба № 11 от 28 март 2005. на Министерството на образованието и науката за приемане на ученици в държавни и в общински училища.

2. Продължителността на обучението в профилираните паралелки е 5 (пет) години: от 8. до 12. клас включително.

3. Съгласно учебния план учениците получават свидетелство за основно образование след завършване на 9. клас.

4. В свидетелството за основно образование се вписват годишните оценки, както следва:

• от 8. клас – по български език и литература, английски език, математика, изобразително изкуство, музика, физическа култура и спорт;

• от 9. клас – по история и цивилизация, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, география и икономика.

5. След успешно завършен 12. клас и успешно положени държавни зрелостни изпити учениците получават диплома за средно образование съгласно разпоредбите на чл. 24 от Закона за народната просвета и чл. 7 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

6. В дипломата за средно образование се вписва и общият хорариум по английски език, изучаван интензивно в VIII клас и през курса на обучение.

ІІ. Разпределение на учебното време по учебни предмети

1. Учебното време за изучаване на английски език в 8. клас на профилираните паралелки е не по-малко от 680 учебни часа годишно (19 учебни часа седмично), в които се включват и часовете по технологии.

2. За учебната година учебният предмет „Информационни технологии” се изучава с хорариум 1 час седмично, вместо учебния предмет „Технологии”.

3. Английски език е задължителен профилиращ предмет от 9. до 12. клас.

4. Формирането на профилите, определянето профилиращите предмети и разпределението на часовете от задължителноизбираемата профилирана подготовка, се осъществява съгласно Наредба № 6 от 28 май 2001. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

5. Определят се следните профилиращи предмети, както следва:

Чvждоезиков профил:
• Английски език;
• Немски/Френски език;
• Български език и литература;
• Информационни технологии.


Природоматематически профил:
• Английски език;
• Немски език;
• Математика;
• Информационни технологии.

ІІІ. Общообразователни предмети, изучавани на чужд език (билингвално обучение):

• 9. клас – история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование;
• 10. клас – история и цивилизация, биология и здравно образование.

специалности

Средно образование
Средно образование
Средно образование

кандидатстване

Как се кандидатства
Диплома за средно образование
Изпити
Тест
По документи
Средно/Основно
Кратко описание как се кандидатства
Прием за ( 1 клас ) за учебната година в 127 СОУ „ Ив. Н. Денкоглу”.

Критерии за приемане на ученици в 1 клас за учебната година

1. Адресна регистрация – района на училището и по месторабота на родителите
2. Деца на учители и служители от училището
3. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в 127 СОУ „Иван Николаевич Денкоглу”
4. Ученикът да е навършил 7 години (6г. – по желание на родителите)


Приемане на молби: до 31.май

Записване на учениците: от 1.юни до 15.юни


Необходими документи:

1. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група или Декларация от родителя, че детето не е посещавало подготвителна група.
2. Ксерокопие на акта за раждане.

• Обявяване на списъците на новоприетите ученици в 1 клас и свободните места: 17. юни
• Попълване на свободните места: 18.юни -23.юни
• Окончателно обявяване на списъците на новоприетите ученици в 1 клас: 24.юни
• Подаване на списъците на новоприетите ученици / с ЕГН/ в Районната администрация: 28.юни
Разходи

настаняване

спорт

Спорт и екскурзии
Oтборите по волейбол и баскетбол на 127 СОУ – юноши, представят достойно своето училище във всички кръгове на първенствата.

След заемане на почитните първи места на районно първенство и на зонално първенство, отборите се класираха и на престижни места на столичното първенство по волейбол и на столичното първенство по баскетбол.
Курсове подходящи за кандидатсване за това учебно заведение

26.03.2014
Голямо разнообразие от технически университети и специалности в НДК

23.03.2014
Възможности и стипендии за висше обучение в Русия

23.03.2014
Медиите представят своите предложения към бъдещите журналисти в НДК

16.10.2013
Американският Ramapo College of New Jersey участва на „Образование без граници”

виж всички


(02)988 86 04
0887 099 730

Адрес:гр.София, ул. Й. Гурко 74
Телефони:07001 84 48 за клиенти на Родина
+359 2 988 86 04 +359 887 099 730
Кандидат студенски курсове
Уеб дизайн и програмиране www.irisvisia.com
Google+