Курсове,училища и университети  

Курсове за средно 5
Курсове за висше 32
Училища 2353
Университети 55училище

Държава: България
Област: Благоевград
Град: Благоевград
 
Вид:

•  

Вид-детайли:
Финансиране: общинско
 
Адрес: ул. Брегалница №2
ПК: 2700
Телефон: 073/ 83-19-84 , 073 83 19 98 ,
GSM: 0878 41 83 77
Уеб сайт: www.fllschool.org


Описание на училището
 
Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици "Свети Климент Охридски" - Благоевград е учебно заведение, създадено със заповед № АД 14-44/29.08.1991 министъра на образованието и науката.Характерно за училището от началото на създаването му е ранното чуждоезиково обучение. За периода 1991 до 2009 година в училището са изучавани шест чужди езика - англиийски, немски, руски, френски, испански и италиански език.
Наред с качествената общообразователна подготовка на учениците в училището успешно са реализирани над 20 национални и международни проекта. Нашите ученици се представят блестящо на изпити, олимпиади, математически и лингвистични състезания.
Има сключени договори за съвместна дейност и обмен на ученици с училище № 1065 ”Школа Здоровья” в град Москва, Русия; училище ”Сакре Кьор” в град Вил дю Боа, Франция; гимназия ”Гоце Делчев” в град Куманово, Република Македония .
През годините френското езиково обучение е подпомагано от езикови асистенти. Млади преподаватели от САЩ, Полша, Франция, Румъния и други спомагат за осъществяване на междукултурен диалог, опознаване на други култури, традиции, история и нрави.
 


град

Информация за България
 

България предлага много голям избор на средни училища, колежи и университети, както и на институции за повишаване на квалификацията.  България е известна със своите образователни структури, предлагащи качествено образование и обучение, както и различни курсове за получаване на сертификати за владеене на чужди езици и подготовка за кандидатстване в чужбина.България е най- древната страна в цяла Европа, просъществувала под едно и също име повече от 18 века. Като дата на създаването се посочва далечната 681г., но земите ни са били населявани далеч преди това. За тази теза има множество доказателства, едно от които е и най-старото злато с владетелски знаци, открито до момента, датиращо от преди 4000г. пр. Хр.Българите са били една от главните движещи сили на историческите събития, разиграли се няколко хилядолетия преди Христа, а и след това. Българите пренасят хилядолетните си културни и държавнически традиции и ги предават на славяните. С това се слага началото на създаването на държавата ни.Малко известен е факта, че българите са били не само номадско племе, но и изключително образован  и напредничав народ. Древнобългарският календар е признат от всички световни специалисти в тази област за най-прецизния. Дори и днес, когато светът се гордее с космическите си постижения, не може да бъде създадена по-точна календарна система от древнобългарската . Франсоа Митеран, един от президентите на Франция, казва, че “българският народ е един от създателите на цивилизацията на нашата планета”, а американският професор Норман Дейвис твърди, че българите стоят “в ядрото на европейската цивилизация”. Притежавали са богати познания в областта на астрономията, строителството, земеделието, имали са своя писменост. Едно от най-големите им достойнства е, че навсякъде, където са спирали, са създавали държави със свое специфично устройство, с добре подредена административна и военна структура, и със съответните титли. Българските държави оставят дълбока следа в историческия процес с високоразвитата си организация и стройна уредба от норми и добродетели като лоялност, търпимост, справедливост. Българската идея за държавност се оказва изключително печеливша. В Европа българите създават втората след Римската империя държава, но като държавно устройство тя е коренно различна от гръко-римския модел - не е робовладелска.Всичко това прави страната ни един незаменим източник на знания, култура и история, която има не само локално, но и световно значение. Разположена на кръстопът, тя е неповторима смесица между спомените на миналото и надежди за бъдещето.

Споделете Опит !Ако сте студенти или ученици в България или имате информация, която ще бъде полезна на настоящите кандидатстуденти и ученици, то тук можете да я публикувате! Ще публикваме всичко, което можете да споделите с желаещите да кандидатстват в страната. Разкажете как Вие кандидатствахте, какви проблеми срещнахте и как се справихте с тях. Какви са личните Ви впечатления! Пишете за всичко, което според Вас трябва да знае ученикът и кандидатстудентът за ВУЗ и училищата в България.


Прочетете повече за България

програма

специалности

Средно образование
Средно образование
Средно образование

кандидатстване

Как се кандидатства
Диплома за средно образование
Изпити

настаняване

спорт
Курсове подходящи за кандидатсване за това учебно заведение

26.03.2014
Голямо разнообразие от технически университети и специалности в НДК

23.03.2014
Възможности и стипендии за висше обучение в Русия

23.03.2014
Медиите представят своите предложения към бъдещите журналисти в НДК

16.10.2013
Американският Ramapo College of New Jersey участва на „Образование без граници”

виж всички


(02)988 86 04
0887 099 730

Адрес:гр.София, ул. Й. Гурко 74
Телефони:07001 84 48 за клиенти на Родина
+359 2 988 86 04 +359 887 099 730
Кандидат студенски курсове
Уеб дизайн и програмиране www.irisvisia.com
Google+