Курсове,училища и университети  

Курсове за средно 4
Курсове за висше 28
Училища 2353
Университети 55училище

Държава: България
Област: София
Град: София - град
Район: Център
 
Вид:

•  

Език на обучение:

•  Английски език

•  Български език

•  Руски език

Вид-детайли:
Финансиране: общинско
 
Адрес: ул. Цар Иван Шишман № 1
ПК: 1000
Телефон: 02/ 987-85-68 , 02/ 987-85-70 , 02/ 988-11-31


Описание на училището
 
Още от началото на ХХ век в България се създават руски училиша и лицеи, известни с изключителните си учебно-възпитателни успехи.
133 СОУ "Ал. Пушкин" като училище започва летоброенето си от 1963 година, само с девет класни стаи, в които учат 18 паралелки и преподават 23 учители.

За петнадесетия юбилей е създаден химнът на 133 ЕСПУ “А.С.Пушкин”. Музиката е сътворена от Беню Тотев,а поетът Матей Шопкин написва текста и го озаглавява “Гнездо на радостта”.

През 1981г. художникът Нено Балкански подарява портрет на Пушкин. Тази реликва и днес може да се види в учителската стая на 133 СОУ. По проект на архитект Ал. Баров за училищни тържества,чествания и годишнини се изгражда Актова зала.

Със съдействието на училищното настоятелство и под ръководството на проф. Върбанов през 1986г. студенти–абсолвенти на Художествената академия оформят дипломните
си работи в осем художествени пана-стенописи с подходяща тематика, свързани с патрона на училището А.С.Пушкин.

25–годишният юбилей на 133 СОУ се чества с голям концерт в НДК през 1989г. В чест
на юбилея училището е наградено с орден “Кирил и Методий” – първа степен,а значим брой от високо-квалифицираните,ерудирани и отдадени на професията преподаватели получават ордени,медали и други
награди.

За 45–годишнина от основаването на училището през 2008г. равносметката е,че в него все така мотивирано работят квалифицирани кадри.

В 133 СОУ са заложени идеите за съчетаване на общообразователната подготовка с интензивно чуждоезиково обучение, възпитание на учениците в дух на родолюбие, въвеждане на разнообразни форми на творческа дейност,художествени изяви,спорт и отдих.

Стремежът на учителите е да прилагат съвременни методи на педагогическа работа, които ефективно да затварят цикъла на преподаване, усвояване, контрол и оценяване знанията на учениците.

В момента училището има 1100 ученици и 76 преподаватели, чиито общи усилия са насочени към издигане престижа на 133 СОУ и към съхраняване на дълголетните училищни традиции.

От 1997год. учениците, завършващи училището, вземат дипломи, които са валидни за приемане във френски ВУЗ-ове. Учениците на 133 СОУ "Ал. Пушкин" не само се представят успешно в конкурсите на Френския институт, но и безпроблемно продължават обучението си в най-елитните университети на Франция и Швейцария (Париж, Монпелие, Марсилия, Тулуза, Женева, Лозана)
 


град

Информация за София - град
 

София е столицата и най-големият град на България. Разположена е в северозападната част на Южна България, в полите на планината Витоша и е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на страната. София носи името на раннохристиянския храм и бивша катедрала на града „Света София“. Регистрираните в София постоянни жители наброяват 1 567 098 души.
За София се знае, че тя е една от най-древните европейски столици. Нейното население има повече от 7000 годишна история.
През римската епоха градът процъфтява най-напред като център на административна област в провинция Тракия, а в края на 3 век се превръща в столица на новосъздадената провинция Вътрешна Дакия (Dacia Mediterranea).
Сердика получава статут на римски град от император Марк Улпий Траян (Marcus Ulpius Traianus) и започва да носи неговото родово име — Ulpia Serdica. В официални надписи на старогръцки език, поставяни от градските власти, градът е наричан Σερδών πόλις („град на сердите“), което съответства на латинските надписи civitas Serdensium. Според археоложката Димитрина Митова-Джонова Сардон (Сердон) е неидентифицирано селище някъде в тракийските земи.
След смъртта на император Диоклециан (305 г.) и религиозната реформа на император Константин Велики (306 - 337 г.) Сердика става седалище на епископ.
Сердика е любимият град на император Константин Велики, който дори възнамерявал да премести столицата си от Рим тук и антични автори утвърждават, че той често казвал: „Сердика е моят Рим“. Императорът многократно идвал в Сердика, където са издадени много от неговите укази, запазени в Corpus Iuris Civilis, и дълги месеци живял в своя дворец, наречен условно от учените „градска резиденция“. В 4 век той е заемал цял квартал на града, известен като „Константинов квартал“, разположен най-общо между днешните улици „Калоян“, „Позитано“, „Леге“ и южно от Президентството. По-късно в 13 век това, което е оцеляло от комплекса, е превърнато в дворец на българския Севастократор Калоян. Тук е била градската резиденция на севастократора, а извънградската е била при известната Боянска църква.
През 357 г. римският историк Амиан Марцелин определя града като „голям и прочут“. През 343 г. в Сердика заседават 318 епископи от цялата империя на Сердикийския събор с вселенско значение, защото утвърждава православния символ на вярата и православното учение за Света Троица.
От края на 14 век до 70-те години на 19 век градът, както и българската държава, са под османско владичество. Смята се, че още през 13-14 век градът става известен и с името на патрона на раннохристиянския храм „Св. София“ (4 век), разположен на високо и видно място в границите на Свещения хълм, но извън крепостната стена. От XIV в. градът се споменава като (Св.) София и в официалните документи на Второто българско царство, например във Витошката грамота на цар Иван Шишман, както и в други текстове като приписката към Средечкото евангелие от 1329 г., но областта продължава да се нарича и Средечка. С името София градът е наричан и в документите на Османската империя. В документите и други писмени материали (вестници, пътеписи, доклади и пр.) чак до 1879 година жителите на града се наричат „средечани“, а българската община „Средецка“. След 1879 година се разгаря спор за името, като жителите на града създават комитет от известни личности, който дълго отстоява правото на историческото име Средец. Надделява, обаче, становището на руската администрация новата столица на България да се нарича София.
Пет планински прохода водят към града — Искърски, Владайски, Драгомански, Петрохански и Ботевградски.
През тях още през древността са минавали важни пътища, свързващи Адриатика и Средна Европа с Черно и Егейско море и Близкия Изток. Благодарение на централното си местоположение на Балканския полуостров, София и в миналото е била голям и цветущ град. През София протичат няколко маловодни реки, най-големи от които са Владайска и Перловска. Край източните квартали тече река Искър, но в този си отрязък тя не е голяма и пълноводна. София е известна от древността с многобройните си минерални и термални извори (15 находища с общ дебит на минерална вода 130 л/сек.), а в последните 60 години са построени и изкуствени езера и язовири.
София е с обща площ от 492.029 кв.км и e разположена на около 550 метра надморска височина. Това я прави четвъртата по надморска височина столица в Европа.
На територията на София има около 800 големи предприятия. В София са съсредоточени 75% от черната металургия, 50% от полиграфическата, 15% от електротехническата и електронната промишленост, 14% от кожухарската и обувната промишленост на страната. Произвежда се химическа, текстилна и хранително-вкусова продукция. Отраслите строителство, търговия и транспорт, свързващи материалната и социалната инфраструктура на големия град, са силно развити. Частният сектор на територията на Столична община е концентриран предимно в сферите на търговията и услугите. В София оперират и Софийската стокова борса и Българската фондова борса.
Като следствие от централизираната планова икономика около 50% от БВП на България се пада на столицата. Тук са съсредоточени централите на финансовите институции.
Информация за България
 

България предлага много голям избор на средни училища, колежи и университети, както и на институции за повишаване на квалификацията.  България е известна със своите образователни структури, предлагащи качествено образование и обучение, както и различни курсове за получаване на сертификати за владеене на чужди езици и подготовка за кандидатстване в чужбина.България е най- древната страна в цяла Европа, просъществувала под едно и също име повече от 18 века. Като дата на създаването се посочва далечната 681г., но земите ни са били населявани далеч преди това. За тази теза има множество доказателства, едно от които е и най-старото злато с владетелски знаци, открито до момента, датиращо от преди 4000г. пр. Хр.Българите са били една от главните движещи сили на историческите събития, разиграли се няколко хилядолетия преди Христа, а и след това. Българите пренасят хилядолетните си културни и държавнически традиции и ги предават на славяните. С това се слага началото на създаването на държавата ни.Малко известен е факта, че българите са били не само номадско племе, но и изключително образован  и напредничав народ. Древнобългарският календар е признат от всички световни специалисти в тази област за най-прецизния. Дори и днес, когато светът се гордее с космическите си постижения, не може да бъде създадена по-точна календарна система от древнобългарската . Франсоа Митеран, един от президентите на Франция, казва, че “българският народ е един от създателите на цивилизацията на нашата планета”, а американският професор Норман Дейвис твърди, че българите стоят “в ядрото на европейската цивилизация”. Притежавали са богати познания в областта на астрономията, строителството, земеделието, имали са своя писменост. Едно от най-големите им достойнства е, че навсякъде, където са спирали, са създавали държави със свое специфично устройство, с добре подредена административна и военна структура, и със съответните титли. Българските държави оставят дълбока следа в историческия процес с високоразвитата си организация и стройна уредба от норми и добродетели като лоялност, търпимост, справедливост. Българската идея за държавност се оказва изключително печеливша. В Европа българите създават втората след Римската империя държава, но като държавно устройство тя е коренно различна от гръко-римския модел - не е робовладелска.Всичко това прави страната ни един незаменим източник на знания, култура и история, която има не само локално, но и световно значение. Разположена на кръстопът, тя е неповторима смесица между спомените на миналото и надежди за бъдещето.

Споделете Опит !Ако сте студенти или ученици в България или имате информация, която ще бъде полезна на настоящите кандидатстуденти и ученици, то тук можете да я публикувате! Ще публикваме всичко, което можете да споделите с желаещите да кандидатстват в страната. Разкажете как Вие кандидатствахте, какви проблеми срещнахте и как се справихте с тях. Какви са личните Ви впечатления! Пишете за всичко, което според Вас трябва да знае ученикът и кандидатстудентът за ВУЗ и училищата в България.


Прочетете повече за България

програма

Учебен план
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 133 СОУ

133 СОУ “Александър Пушкин” планира набраните средства по фондовете на училището да се изразходват за:

1) допълване на средствата за подмяна на мониторите

2) обезопасяване на централното стълбище на учлището, за което има готовност

3) интериорно озеленяване - вътрешно и външно на училищната сграда, по проект,който вече е изготвен от учениците

4) изработване на информационни баджове за всеки един от учениците в училището, които от една страна да ги индивидуализират с оглед по ефективна охрана(допълнително ще препядства влизането на външни лица), и ще ги отличават като ученици в 133 СОУ.

5) осигуряване на награди и поощрения за учстниците олимпиади и други учлищни състезания и при необходимост покриване на разходите за участие в републикански нива, когато не са в София.

6) организиране на мероприятие за изпращане на абитуриентите

7) ремонти на класните стаи през летните месеци и други.

Училището разчита ангажираност и разбиране от страна на родители и спонсури при набирането на средствата, както и на идеи за тяхното разпределение и ползотворно използване, без които дейността на настоятелството и училищното ръководство няма да бъде възможна.

специалности

Средно образование
Средно образование
Средно образование

кандидатстване

Как се кандидатства
Диплома за средно образование
Изпити
Средно/Основно
Кратко описание как се кандидатства
133 СОУ "А.С. Пушкин" с преподаване на руски и западни езици

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ( първи клас ) за учебната година

І. Общи положения и критерии за подбор на ученици в І клас

1. За учебната година ще се приемат 96 ученика, разпределени в 4 паралелки по 24 деца.

2. Съгласно учебния план на училището в І клас се изучава руски език 3 часа

3. Утвърдени следните критерии за подбор при приема на ученици в І клас:
3.1. деца, които имат по-големи братя или сестри, обучаващи се в 133 СОУ
3.2. деца на учители и служители, работещи в 133 СОУ, както и деца на бивши учители с трудов стаж в 133 СОУ над 5 години
3.3. деца, които живеят в близост до училището: територията между ул.”Гурко, ул.”Александър Батенберг”, ул.”Московска” и бул.”Васил Левски”
3.4. деца, чиито родители работят в близост до училището : територията между ул.”Гурко, ул.” Александър Батенберг”, ул.”Московска” и бул.”Васил Левски”

4. При наличие на свободни места за ученици в І клас ще бъдат записани и деца, които не отговарят на посочените критерии, по реда на подадените документи до запълване на свободните места.

График на дейностите по прием на ученици в І клас

1. Прием на молби /заявления/ за записване в І клас.
1.1. срок – от 03 май до 28 май
1.2. място за подаване на документи – 2 етаж - педагогически съветник
1.3. работно време на комисията по прием на молби – 09.00-12.00ч. и 14.00-16.00ч.
1.4. необходими документи :
- Молба - попълва се по образец пред комисията.
- Декларация за изучаване на руски език в І клас
- Оригинално удостоверение за раждане на детето и ксерокопие от него.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Образец на заявление за прием в първи клас
2. Декларация


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ( седми клас ) за учебната година.
ОБЩ БРОЙ УЧЕНИЦИ - 112

8А - 28 ученика
ПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА - Английски език

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ - АЕ / РЕ / Математика / в 12 кл. История-География/
Балообразуващи оценки от външно оценяване - БЕЛ / Математика
Балообразуващи предмети от удостоверението за 7 клас - БЕЛ / Математика

8Б - 28 ученика
ПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА - ФРЕНСКИ ЕЗИК

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ - ФЕ / РЕ / Математика / в 12 клас История-География/
Балообразуващи оценки от външно оценяване - БЕЛ / Математика
Балообразуващи предмети от удостоверението за 7 клас - БЕЛ / Математика

8В И 8Г - 56 ученика
ПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА - РУСКИ ЕЗИК

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ - РЕ / АЕ / Математика / в 12 клас История-География/
Балообразуващи оценки от външно оценяване - БЕЛ / Математика
Балообразуващи предмети от удостоверението за 7 клас - БЕЛ / Математика
Разходи

настаняване

спорт
Курсове подходящи за кандидатсване за това учебно заведение

26.03.2014
Голямо разнообразие от технически университети и специалности в НДК

23.03.2014
Възможности и стипендии за висше обучение в Русия

23.03.2014
Медиите представят своите предложения към бъдещите журналисти в НДК

16.10.2013
Американският Ramapo College of New Jersey участва на „Образование без граници”

виж всички


(02)988 86 04
0887 099 730

Адрес:гр.София, ул. Й. Гурко 74
Телефони:07001 84 48 за клиенти на Родина
+359 2 988 86 04 +359 887 099 730
Кандидат студенски курсове
Уеб дизайн и програмиране www.irisvisia.com
Google+